Regler

  1. Home /
  2. Regler

Vad för annonser du kan lägga ut?

Lär dig om vad för typ av kläder, skor och accessoarer som är tillåtet att sälja och vilka riktlinjer för försäljning som är tillåtna.

1. Antal produkter i en annons

Du behöver inte lägga upp flera olika annonser för 1 produkt även om det är olika färger storlekar. Lägg upp all information i informations boxen under annonsen så att köparna kan se vilka färger och storlek det finns tillgängliga för just den produkten.

2. Olämpliga annonser

  • Lägg inte in pris eller telefon nummer i annonsens titel. Det finns separata fält för det.
  • Annonser med felaktig pris. Du måste vara tydlig med ditt pris i en annons.
  • Annonser med felaktig information om kvalitén på produkten.